Conexus Engage

Digitale læremidler

 • Lesepakka er en digital samling av leseøvelser

  Lesepakka

  Pris: Ordinært fra kr 3.990,- per skole (eks mva)
  Utgiver: Skyped AS og Conexus

  Bestill
 • Relemo - lesetrening bygget på repetert lesing

  Relemo

  Pris: Fra kr 3990,- per skole (eks. mva)
  Utgiver: Edware AS og og Conexus

  Bestill
 • Munin Buzz samfunnsfag

  Munin.buzz

  Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen, og dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte. Sakene er koblet til kompetansemål og presenteres i et moderne design der samspillet mellom tekst, bilder og varierte oppgaver inspirerer til refleksjon, diskusjon og læring.

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • mYouTime er læring på mobilen for bedrifter og læresteder

  mYouTime

  Pris: Be om tilbud
  Utgiver: Conexus

  Bestill

Prøver knyttet til læreverk

 • Radius - Digital vurdering innhold i Conexus Engage

  Radius

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 36,- per elev (eks mva)
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill
 • Faktor - Conexus engage innhold

  Faktor

  Digitale prøver i matematikk på ungdomstrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 44,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill
 • Nye Zeppelin 3

  Nye Zeppelin 3

  Nye Zeppelin 3 Vurdering er en digital prøve som kartlegger elevenes leseferdigheter i midten av 3. klasse. Prøven tester elevenes ferdigheter til å lese og forstå både enkeltord og tekster, og til å stave ord riktig.

  Pris: Kostnadsfritt
  Utgiver: Aschehoug

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Salto - Conexus Engage

  Salto

  Digitale vurderingsverktøy i norsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 46,- per elev (eks mva)
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill
 • Matemagisk - Conexus Engage

  Matemagisk

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kostnadsfritt
  Utgiver: Aschehoug

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Quest- Conexus Engage innhold

  Quest

  Digitale prøver i engelsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kostnadsfritt
  Utgiver: Aschehoug

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Tusen millioner - innhold i Conexus Engage

  Tusen millioner

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 36,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill
 • Multi - Conexus Engage

  Multi

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 46,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill
 • Maximum - Conexus Engage

  Maximum

  Digitale prøver i matematikk på ungdomstrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 54,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill
 • digital vurdering

  Stairs

  Digitale prøver i engelsk på mellomtrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: kr 36,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill

Kartleggingsprøver

 • Kartleggeren - Innhold i Conexus Engage

  Kartleggeren

  Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

  Pris: kr 10,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
  Utgiver: Fagbokforlaget

  Bestill
 • Conexus Engage

  Bokstavprøve

  Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Lesesenteret

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Leseprøve - Conexus Engage innhold

  Carlstens lesetest

  Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Cappelen Damm

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • cx

  Arbeid med ord

  Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Arbeid med ord læremidler AS

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • sprak-6-16

  Språk 6-16

  Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Statped

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • sprak-5-6

  Språk 5-6

  Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Statped

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • ordkjedetesten

  Ordkjedetesten

  Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Logometrica

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • s40

  S40

  S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Logometrica

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • stas

  STAS

  STAS står for ”Standardisert test i avkoding og staving”, og er en normert avkodings- og staveprøve. Samme prøve dekker alderspennet fra 2. klasse til og med 10. klasse.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-tjenestens materiellservice AS

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • atferdssenteret

  ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

  Kartlegging og vurdering av leseferdighet 2.- 5. klasse. Utvikling av en norsk versjon av DIBELS” – ”Dynamic Indicators”of Basic Early Literacy Skills ” med innhold som er tilpasset norske elever.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Atferdssenteret

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • m-proven

  M-prøvene

  M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • forside

  Alle teller

  Alle teller er et kartleggingsmateriell på området tall og tallforståelse, nivå 1-10.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Matematikksenteret

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • ord diktater - kåre johnsens orddiktat

  Kåre Johnsens orddiktat

  Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon, normer, etc.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • ringeriksmateriale

  Ringeriksmaterialet

  Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Cappelen Damm

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Conexus Engage

  Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

  Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

  Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultater på disse prøvene eksporteres fra PAS og importeres inn til Conexus Engage.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Ugiver: Utdanningsdirektoratet

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Conexus Engage

  Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

  Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Resultater på disse prøvene legges inn manuelt i Conexus Engage.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Ugiver: Utdanningsdirektoratet

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

 • Conexus Engage

  Utdanningsdirektoratets læringsstøttende prøver i skriving

  Kartlegger elevers skrivekompetanse på 5. og 8. trinn.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Ugiver: Utdanningsdirektoratet

  Kontakt administrator i kommunen for tilgang.

Kartleggingsverktøy

 • Leselos

  Leselos

  Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

  Pris: kr 10,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Lesesenteret i Stavanger

  Bestill
 • SOL conexus engage

  SOL

  Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

  Pris: kr 10,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
  Utgiver: Gjesdal kommune

  Bestill
 • Conexus Engage

  LUS

  LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese.

  Pris: kr 10,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Conexus i samarbeid med Oslo kommune

  Bestill
 • cx

  SUM

  SUM står for Systematisk Utviklende Matematikk, og er et verktøy som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

  Pris: kr 10,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Conexus og Tønsberg kommune

  Bestill
 • Svømmekartlegging

  Svømmekartlegging

  Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

  Pris: kr 10,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Conexus og Norges Svømmeforbund

  Bestill
 • Språkkompetanse i grunnleggende norsk

  Språkkompetanse i grunnleggende norsk

  Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

  Pris: kr 10,- per elev (eks.mva)
  Utgiver: NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

  Bestill
 • We have to facilitate the students to come down into the deep, and remain there long enough to discover all the treasures. This is an illustration of deeper learning

  Dybdelæring

  Conexus Engage Dybdelæring er en modul hvor elever og lærere tar første steg mot dybdelæring. Ved å besvare spørsmål om dybdelæring og tverrfaglighet starter bevisstgjøringen hos elevene og de kan reflektere over egen kompetanse. Læreren får tilgang til vurderingene, og får en helhetlig innsikt i elevene, både på individnivå og som gruppe. I tillegg vil lærerne få tilgang til et bibliotek med undervisningsopplegg som legger til rette for dybdelæring i klasserommet.

  Pris: kr 30,- per elev (eks. mva)
  Utgiver: Conexus

  Bestill