Lesepakka: Leseopplæring som gir resultater og mestringsglede

  • Lydrette leseøvinger

Lesepakka er et nytt verktøy fra Conexus som hjelper barn i gang med lesing. Lærere sparer tid på forberedelser og tilpasning og eleven opplever mestring.

Lesepakka er et nytt produkt fra Conexus som ble lansert på NKUL i år. De første skolene har allerede tatt i bruk verktøyet.

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger som bygger på anerkjente teorier om normalutvikling i lesing. Med Lesepakka får elever oppleve mestringsglede og utvikling av egne leseferdigheter, både når det gjelder ordavkoding og leseforståelse.

Tilpasset den enkelte elev

Lesepakka møter elevene der de er: Fra de helt ferske leserne, som kanskje sliter litt, til de som tilegner seg kunnskap raskt eller allerede kan lese når de begynner på skolen. Lesepakka hjelper barn i gang med lesingen og er tilpasset den enkeltes elevs progresjon. Lærere får et godt redskap for å ivareta alle elever på en forsvarlig måte, uten å måtte bruke mye tid på forberedelser og tilrettelegging.

Tredelt metode

Lesepakka består av 684 tekster fordelt på tre hoveddeler og differensiert i tre nivåer.

  • Del 1 har lydrette leseøvinger til hver enkelt bokstav i leseopplæringen samt en del konsonantforbindelser (bl-, pl-, br-, pr-, dr-, tr,- +++).
  • Del 2 er øvinger med ikke-lydrette ord i seks grupper. Her får elevene trene på med, jeg, meg, deg, seg, om, som, kom, og, også, de, det, er, her, der.
  • Del 3 består av øvinger med avanserte ord, slik som diftonger, dobbelt konsonant, stumme lyder, j-lyden, kj-lyden, sj-lyden, ng/nk-lyden og spørreord.

Det er 12 øvinger fordelt på tre nivåer for hver gruppe. Med Lesepakka kan hver øving repeteres, for å oppnå automatisert ordavkoding og leseflyt.

Ordinære priser for lesepakka

Antall elever  – bruksrett pr år.
0 –     200:          7.980,-
201 – 300:       10.980,-
301 – 400:       12.460,-
401 – 500:       13.720-
501 – 600:       14.860,-
601 –        :       16.480,-

Bestill Lesepakka her og få 50 prosent rabatt.

Ønsker du å vite mer om hva Lesepakka kan tilby? Ta kontakt med Torgeir Lognvik på  tlo@conexus.no for mer informasjon eller for å booke et uforpliktende møte.