Partnere

Imtec

Norge

Stiftelsen IMTEC

Nøkkelordet for Stiftelsen IMTECs arbeid er skoleutvikling. Den arbeider med dette på ulike måter, og gjennomfører  programmer for lederopplæring, kartlegginger og brukerundersøkelser. Deres kunder kommer i hovedsak fra offentlig sektor, særlig skole.

IMTEC arbeider prosessorientert med det mål å styrke den interne forandringskapasiteten hos dem de samarbeider med. De yter faglig assistanse gjennom veiledning, coaching, rådgivning, opplæring, evalueringer og utredninger.

IST

Sverige

IST

I over tretti år har IST hjulpet skoler, mennesker og bedrifter å møte fremtiden. Og det er akkurat det ”learn more” handler om – å lære mer, sikte høyere og nå lenger.

Conexus

Singapore

CXS PTE LTD

En partner med fokus på livslang læring
Måten vi lærer, studerer, jobber og lever på er i endring. CXS er Conexus sin partner i Asia innen forsknings- og evidensbasert læringsanalyse.

Læringsprofiler
Læringsanalyse
Læringsdesign og prosessverktøy
Profesjonell utvikling for lærere
Adaptive, personlige læringsrapporter

KMD

Denmark

KMD

KMD sin posisjon som en av Danmarks ledende IT-selskaper er bygget på innsikt. Denne innsikten ble grunnlagt og forankret i det offentlige Danmark, men nå kommer også i privat sektor.
KMD arbeider kontinuerlig med å skape nye digitale snarveier, og ser det som sitt ansvar å bidra med tiltak og løsninger som støtter og utvikler den danske velferd. Offentlig sektor står overfor store utfordringer: Færre hender til å hjelpe flere innbyggere og økonomi må gå videre.

2-partner

Microsoft

Microsoft ønsker å skape engasjerende og inkluderende opplevelser som inspirerer til livslang opplæring, stimulere utvikling av essensielle livsferdigheter og støtte lærere med veiledning og gi næring til studentenes motivasjon. De vil styrke elever og lærere til å skape og dele på helt nye måter å gi opplæring og lære gjennom utforskning, til å tilpasse individuelle læringsbehov, slik at de kan skape, utvikle, finne opp og bygge med teknologi.

Vil du bli Conexus-partner?

Vi er alltid på jakt etter dyktige samarbeidspartnere, og vi hører gjerne fra deg.


Akademiske innspill fra

 • Michael Fullan

  Michael Fullan

  Michael Fullan er en verdensomspennende autoritet på utdanningsreformer med mandat til å bidra for å oppnå det moralske formål med å få alle barn til å lære.

 • Viviane Robinson

  Viviane Robinson

  Viviane Robinson er professor ved Universitetet i Auckland, School of Learning, Development and Professional Practice, Faculty of Eucation. Hun er faglig leder av sitt Senter for pedagogisk ledelse, som har levert det nasjonale introduksjonsprogram for nye skoleledere for de siste 10 årene.

 • Louise Stoll

  Louise Stoll

  Louise Stoll PhD er Professor of Professional Learning ved London Centre for Leadership in Learning på University College London’s Institute of Education og internasjonal konsulent.

 • partner_a1

  Andy Hargreaves

  Andrew Hargreaves er en britisk professor i sosiologi. Han er leder ved lærerutdanningen ved Boston College i USA. Hargreaves undervisning og forskning konsentrerer seg om bærekraftig ledelse, profesjonelle lærende organisasjoner, skoleutvikling og psykososiale forhold blant lærere.