Conexus Insight

Læringsanalyse for skoleledelse

Samler og organiserer informasjon fra en rekke kilder i visuelle dashboard som legger til rette for kapasitetsbygging. (Tidligere kjent som PULS).

Conexus Insight er en velprøvd løsning for integrering av kvalitetsindikatorer som bidrar til en positiv utvikling i hele organisasjonen.

Utdanningsdata fra forskjellige kilder blir sammenstilt gjennom innsamling og analysert, og resultatene blir så organisert i visuelle dashboards. Skoleledere får resultater og indikatorer som gjør at de kan hjelpe der det trengs mest, og med det kontinuerlig forbedre kvaliteten på undervisningen de er ansvarlig for.

Conexus Insight er et utviklingsverktøy for analysering av læring. Informasjon samles inn fra prøveresultater, kartleggingsverktøy, elev-undersøkelser, undervisningsvurdering, nøkkelkompetanse, sosiale og demografiske data fra regionen, og normative data fra forskningsmiljøer og utdanningsmyndigheter. Conexus Insight strukturerer og oppsummerer denne informasjonen, og gjør det enkelt å få innsikt i tilstand på skolene og barnehagene. Dette gir barnehage- og skoleledere verdifull informasjon som de kan bruke til å utvikle organisasjonen og gi tilbakemelding til elever, foresatte og lærere.

Conexus Insight setter brukerne i stand til å lage interne kvalitetsprogram for egen barnehage, skole eller kommune. Verktøyet sikrer at informasjonsbasen blir mer utfyllende og balansert, og at resultatene blir mer presise. Verktøyet brukes på forskjellige nivåer i organisasjonen, fra grupper, trinn og skoler til kommunenivå.

Conexus Insight skaper sterke organisasjoner som er samlet rundt en felles forståelse og med et felles mål om kontinuerlig forbedring. Skoleeiere kan jobbe tettere med skoleledere, som på sin side er bedre i stand til å støtte og utvikle lærerstaben.