mYouTime

Bestill en demo av mYoutime her 

Godt lærings-innhold akkurat når du trenger det.

En mYouTime er en multimedia-pakke for læring på mobil eller nett. Med mYouTime kan du på et øyeblikk skape og publisere læringsinnhold.

Med tilgang til en stadig rikere variasjon av digitale læringsverktøy for å stimulere ulike læringsstrategier, er mYouTime laget for å utnytte effekten i prinsippene for mikrolæring: 5 minutter å lage. 3 minutter å se.

Livslang læringseffekt.

Hvordan kan du bruke en mYouTime?

mYouTime kan brukes av lærere eller ledere for å skape og distribuere læringsinnhold. For eksempel til informasjonsdeling eller ved bruk av flipped classroom-metodikk.

mYouTime kan brukes av elever/ansatte for å vise egen læringsforståelse, eller collaborative læring.

mYouTime kan settes opp med kategorisering av innhold og kan eksportere aktivitetsdata til en LRS eller Conexus Engage der elevens læringsaktivitet i mYouTime vises.

Les mer på myoutime.com