Sett 2017 – Tone Smørdal Gustavsen

Tone

 

Tone Smørdal Gustavsen, utvikler av både Relemo og Lesepakka, vil være på Conexus sin stand ved settdagene. Hennes masteroppgave om repetert lesing er bakgrunnen for utviklingen av Relemo, og hun er sammen med Wenche Hoel Røine hjernen bak Lesepakka. Tone jobber i dag som privatpraktiserende logoped. I tillegg tar hun forelesningsoppdrag om lesing og konsulentoppdrag for PP-tjenester i forbindelse med sakkyndighetsarbeid og utredning av lese- og skrivevansker. Hun er også faglig ansvarlig for spesialpedagogiske studier gjennom Folkeuniversitetet.

Hva kan brukerne spørre deg om?  Jeg kan svare på faglige spørsmål angående Relemo og Lesepakka.
Utdanning: Er utdannet lærer, leksolog og logoped med master i spesialpedagogikk.
Hva gleder du deg mest til med Settdagene? Jeg ser fram til å treffe engasjerte lærere som er opptatt av god leseutvikling og gode læremidler for sine elever!