Kvalitet i læring og oppfølging!

Hver onsdag kl 14:00 – Webinar: BTI med Conexus Stafettloggen Les mer
Hver torsdag kl 14:15 – Webinar: Kom i gang med Conexus Engage! Les mer

Conexus hjelper lærere, skoleledere og skoleeiere i mer enn 300 kommuner med helhetlig datadrevet oppfølging og kvalitetsutvikling.

 

Vi er i dag ledende innenfor læringsanalyse og jobber aktivt i samarbeid med våre brukere og internasjonale forskere med å forme morgendagens metoder for kompetanseforvaltning i et livslangt perspektiv.

Vi har et unikt fokus på både læringsanalyse, relevant innhold og praktiske, faglig etablerte prosesser for læring og personlig utvikling. På denne måten gjør vi rådgivere og lærere bedre i stand til å hjelpe den lærende med å yte sitt aller beste. Vår visjon er ganske enkelt å bidra til å bedre kvaliteten i læring og oppfølging av elevene.

Conexus Engage
Conexus Insight

Løsninger

<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-engage/' title='Conexus Engage'>Conexus Engage</a>

Conexus Engage gir lærere og skoleledere et overblikk over hele læringsprosessen. Conexus Engage samler data om elevens aktivitet i læringsprosessen, organiserer og presenterer visuelt.

Les mer om Conexus Engage
Logg inn med Feide
Logg inn
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-insight/' title='Conexus Insight: Analyse og statistikk med flere datakilder'>Conexus Insight: Analyse og statistikk med flere datakilder</a>

Conexus Insight – et verktøy for bedre, datainformerte beslutninger for skole og barnehage.

Les mer om Conexus Insight: Analyse og statistikk med flere datakilder
Logg inn
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-companion/' title='Conexus Companion'>Conexus Companion</a>

Conexus Companion – en Stafettlogg fra Conexus. Conexus Companion tilrettelegger for bedre tverrfaglig innsats for enkelt individet mellom etater i kommunen.

Les mer om Conexus Companion
Logg inn Stafettloggen
<a href='https://conexus.net/produkter/digitale-laringsressurser/' title='Digitale læringsressurser'>Digitale læringsressurser</a>

Digitale læringsressurser er ressurser som kan brukes enkeltvis og frittstående, men som ikke dekker et helt fag på samme måte som et digitalt læreverk, men har ofte fokus på oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i fag.

Les mer om Digitale læringsressurser
Logg inn i Relemo
Logg inn i Lesepakka

Kundehistorier

– Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

Conexus Companion: Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

– Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

Conexus Engage: Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

– Smartere analyse gir bedre læringsutbytte

Conexus Insight: Smartere analyse gir bedre læringsutbytte