For a smarter learning planet

9. juni kl 14:30 – Webinar: Oppfølging av Opplæringslova § 9a i Conexus Stafettloggen Les mer
18. juni kl 10:00 – Webinar: Insight - Fra big data til small data Les mer
25. juni kl 14:00 – Webinar: Insight - Fra datainformasjon til handling i klasserommet Les mer

Conexus utvikler digitale løsninger for kompetanseutvikling av individ og organisasjon. Selskapet har helt siden 2001 bistått og inspirert skoleledere, lærere og elever med å bygge en bedre plattform for læring ved hjelp av digitale verktøy.

Vi er i dag ledende innenfor læringsanalyse i Norden og jobber aktivt i samarbeid med våre brukere og internasjonale forskere med å forme morgendagens metoder for kompetanseforvaltning i et livslangt perspektiv.

Vi har et unikt fokus på både læringsanalyse, relevant innhold og praktiske, faglig etablerte prosesser for læring og personlig utvikling. På denne måten gjør vi rådgivere og lærere bedre i stand til å hjelpe den lærende med å yte sitt aller beste. Vår visjon er ganske enkelt å bidra til bedre læring i verden.

Conexus Engage
Conexus Insight

Løsninger

<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-engage/' title='Conexus Engage'>Conexus Engage</a>

Conexus Engage gir lærere og skoleledere et overblikk over hele læringsprosessen. Conexus Engage samler data om elevens aktivitet i læringsprosessen, organiserer og presenterer visuelt.

Les mer om Conexus Engage
Logg inn med Feide
Logg inn
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-insight/' title='Conexus Insight'>Conexus Insight</a>

Conexus Insight – et verktøy for bedre, datainformerte beslutninger for skole og barnehage.

Les mer om Conexus Insight
Logg inn
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-companion/' title='Conexus Companion'>Conexus Companion</a>

Conexus Companion – en Stafettlogg fra Conexus. Conexus Companion tilrettelegger for bedre tverrfaglig innsats for enkelt individet mellom etater i kommunen.

Les mer om Conexus Companion
Logg inn Stafettloggen
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-key/' title='Conexus Key'>Conexus Key</a>

Conexus Key tilbyr bedrifter og organisasjoner en plattform for individuell kompetanse utvikling og livslang læring med egenvurdering, utvikling og dybdelæring. Gjennom forståelse for egen motivasjon utvikles den profesjonelles evner.

Les mer om Conexus Key
<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-survey/' title='Conexus Survey'>Conexus Survey</a>

Conexus Survey – Innsamling og presentasjon av brukerundersøkelser

Les mer om Conexus Survey
<a href='https://conexus.net/produkter/digitale-laringsressurser/' title='Digitale læringsressurser'>Digitale læringsressurser</a>

Digitale læringsressurser er ressurser som kan brukes enkeltvis og frittstående, men som ikke dekker et helt fag på samme måte som et digitalt læreverk, men har ofte fokus på oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i fag.

Les mer om Digitale læringsressurser

Empowered by Conexus

– Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

Conexus Companion: Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

– Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

Conexus Engage: Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

– Systematisk tilnærming til læringsmiljøet

Conexus Key: Systematisk tilnærming til læringsmiljøet

– Smartere analyse gir bedre læringsutbytte

Conexus Insight: Smartere analyse gir bedre læringsutbytte