– Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

Inger Lise Bratteteig, skolepedagogisk rådgiver i Haugesund kommune

Systematisk forbedring av tjenestene innen oppvekst
– Det forundrer meg at ingen har laget dette før. Et brukervennlig samhandlingsverktøy for tilpasning av opplæring, som også involverer foreldrene på en positiv måte. Vi har veldig interessante resultater etter relativt kort tid, sier Inger Lise Bratteteig, skolepedagogisk rådgiver i Haugesund kommune.

I Haugesund ruller de nå ut Conexus Companion i full bredde, og verktøyet skal også tas i bruk i NAV og videregående skole. Conexus Companion legger til rette for bedre samhandling mellom tjenester og mer individuell tilpassing for barn og unge som trenger spesiell oppfølging. Verktøyet samler data fra alle involverte parter og helse- og omsorgstjenester på ett sted, så ingen informasjon går tapt ved overføring av ansvar og tjenester eller ved overganger mellom helse, barnehage eller skole.

Intern samhandlingssuksess
– Vi tok i bruk Conexus Companion i ulike pilotprosjekter i 2013. I 2012 viste en undersøkelse i regi av Helsedirektoratet at 50 prosent av de spurte mente at vi hadde dårlige samhandlingsrutiner i kommunen. To år senere mener nærmere 100 prosent at vi hadde gode rutiner. Hos oss har vi god forankring for introduksjonen av Conexus Companion, både blant politikerne, ledelsen og administrasjonen. Erfaringen ved å ta i bruk logg er svært positiv. Også foreldrene blir en aktiv aktør og får en positiv opplevelse, sier Bratteteig.
Conexus Companion brukes som en logg på barn og unge som har utfordringer. I en del tilfeller er det svært mange instanser som skal involveres.

Tiltak i hjemmet har stor effekt
– Både PP-tjenesten, barnehage, skole, helsestasjon, fysioterapi, logoped, barnevern og BUP bruker nå Conexus Companion i sitt arbeid. Snart tar også fastlegene verktøyet i bruk, og i fortsettelsen får vi inn både NAV og videregående skole. Det geniale med loggen er at barnehage og skole får et verktøy for å involvere foreldrene. Vi ser at tiltak man gjør i hjemmet har stor effekt. Det kan være begrepstrening, motoriske øvelser, sosial trening med andre, men også rutiner som å smøre matpakke selv, at foreldrene deltar i lekselesing eller følger til aktiviteter. Conexus Companion er rett og slett et fantastisk verktøy for samhandling, sier hun.
Kommunen har egne nettsider for Conexus Companion, og brukerstatistikken viser at disse er mye brukt. Med full oppslutning om verktøyet kommer resultatene raskt.
– Vi ser allerede god effekt på læringsresultater, og har flere suksesshistorier.

Bedring i det lange løp
Lista med positive ringvirkninger er lang.
– I det daglige har vi en solid systematikk og sikkerhet i informasjonsflyten mellom aktører, spesielt i overgangen mellom instansene. En viktig effekt blir også at vi forhindrer at barn må gjenoppdages når de flytter på seg. I det lange løp er jeg overbevist om at vi vil se redusert frafall i videregående skole. Noe som på sikt gir en samfunnsøkonomisk gevinst, sier Inger Lise Bratteteig
Conexus involverte Haugesund og Tysvær tidlig i utviklingsarbeidet med Conexus Companion. Kommunene kom med sine ønsker og behov, noe som skulle bli begynnelse på noe stort.
– Vi har et fantastisk samarbeid med Conexus. Jeg reiser mye rundt og forteller om våre erfaringer, og i vår region ligger flere an til å ta verktøyet i bruk. Conexus Companion har et stort potensiale.