Conexus Lesing

Conexus Lesing – digitale verktøy til bruk i leseopplæringen

Gode leseverktøy bidrar til å forenkle lærernes hverdag og øker motivasjonen hos elevene. Conexus har flere gode leseverktøy, felles for de alle er at man kan få opp aktivitetsdata direkte i Conexus Engage.

Smarte løsninger for effektiv utvikling
av leseferdigheter

Relemo

Relemo –
lesetreningsverktøy bygget på metoden Repetert Lesing

Relemo er et leseverktøy som skal bidra til at elevene oppnår en automatisert avkoding og god leseflyt. Relemo inneholder ordlister og tekster som er tilpasset ulike nivå. Leseverktøyet passer like god til bruk felles i klasserommet, som i lesegrupper eller én til én.

100-layers

Lesepakka:
Leseopplæring som gir resultater og mestringsglede

Elevene kan bruke Lesepakka fra de  starter på skolen. Lesepakka  inneholder nesten 700 ulike  tekster. Tekstene er delt i tre  hovedgrupper, som igjen er delt i  ulike lesetekster m/tilhørende oppgaver knyttet til leseforståelse.  Det er derfor enkelt for læreren å  kunne tilpasse tekstene til eleven  sitt nivå.

Skolestart
Lesesenteret_UiS_forenklet_negativ_RGB-01

Skolestartappen fra Lesesenteret

Skolestartappen kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving.