Lesepakka


Lesepakka inneholder nesten 700 ulike tekster, som er delt inn i tre hoveddeler (lydrette ord,  ikke-lydrette ord og avanserte ord). De enkleste oppgavene inneholder enkeltord, slik at  elevene kan begynne å bruke Lesepakka fra de kjenner bokstav-lyd for I-S-E-L-O. Etter hver gjennomførte leseoppgave dukker det opp et spørsmål knyttet til teksten, som elevene skal svare på.

mor-som-ror-text

Å velge rett nivå

Del 1 består av lydrette ord. For å starte opp med del 1 må elevene kjenne til bokstav-lyd-forbindelsen til I-S-E-L-O. Alle øvelsene i del 1 er delt inn i tre nivå med  fargekodene  gul,  blå og lilla. Etter hvert som eleven fullfører  oppgavene  vil disse bli markert med en liten  rakett.​

Del 2 inneholder ord og tekster som ikke er lydrette. Til hver øvelse kan elevene velge  mellom fire tekster på tre ulike nivå (gul, blå lilla), som de kan jobbe med.​

Del 3 består av avanserte ord: i denne delen finner du ord med fokus på blant annet diftonger,  dobbel konsonant og stum g.

181-layers

Motiverende for elevene

I arbeid med en  leseoppgave  er det enkelt og motiverende for eleven å se sin egen fremgang  ved å følge med på raketten til høyre på skjermen. Etter hvert som elevene klikker seg videre  til neste ord/tekst, flytter raketten seg oppover til den når den øverste planeten.

85-layers

Individuell tilpasning med Lesepakka

Har du elever som har lært bare store eller små bokstaver? I Lesepakka kan elevene selv velge om de vil lese med store bokstaver, små bokstaver eller begge deler.

Skjermbilder