93-layers

Relemo  bygger på metoden repetert lesing. Målet er at  elevene i arbeid med  Relemo  skal utvikle automatisert  ordavkoding og god leseflyt.  Relemo  er tilgjengelig på  nynorsk, bokmål og engelsk. Har din skole Conexus Engage, kan du samle elevenes leseresultat i Engage.

105-layers

Enkel og systematisk lesetrening med Relemo

Den norske versjonen av  Relemo  inneholder 6 ulike nivå. I  Relemo  sin grunnpakke får du med fire av disse seks nivåene og elevene kan øve på alt fra bokstav- og  ordlister til lengre tekster.

Trenger elevene større utfordringer  enn det grunnpakken tilbyr, kan vi anbefale tilleggsnivåene 35  og 80. Nivå 35 har spesielt fokus på diftonger. På nivå 80  finnes mer avanserte tekster, som er spesielt tilpasset eldre  elever som trenger ekstra trening.

Tilleggsnivåene kan  bestilles hver for seg.​

62-layers

Tilleggsnivå i Relemo

Tilleggsnivå 35 har spesielt fokus på diftongene ai, ei, øy og au. Nivå 35 inneholder totalt 6 ordlister og 30 tekster, i tillegg til bokstavlister.

Tilleggsnivå 80 inneholder tekster beregnet på de eldste elevene. Tekstene har et engasjerende innhold med en enkel oppbygning. De seks ordlistene på nivå 80 består av de 500 mest høyfrekvente ordene.

89-layers

Følg elevenes progresjon i Engage

Alle lærere som har tilgang til Conexus Engage via Feide-pålogging kan følge med på sine elevers progresjon når de arbeider med Relemo.

Lærerne kan følge med på hvilke tekster elevene har lest, hvor lenge de har lest og hvor mange ord de har lest pr.minutt. I klassevisningen kan lærerne enkelt se om alle i klassen har gjennomført sine leseøvelser. Det er derfor enkelt å bruke Relemo også som hjemmelekse.

Skjermbilder