Skolestart

En app for kartlegging av tidlige skriftspråklige
ferdigheter for elever på 1. trinn.

152-layers

Utviklet av Lesesenteret - basert på forskning

«Skolestart» er utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På Sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.

51-layers

Kartlegg skriftspråklige ferdigheter

Appen kartlegger elevens ferdigheter innenfor følgende temaer:
• Bokstavgjenkjenning
• Framlydsanalyse
• Lese ord
• Fonologisk syntese
• Bokstavgjenkalling
• Staving

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

162-layers

Få resultatene direkte i Conexus Engage

Resultatene fra Skolestart-appen er tilgjengelige i Conexus Engage. Her kan du se overordnede oversikter over en elev - og gå ned på detaljnivå på hvert enkelt område. Du kan også se elevens resultater mot et gjennomsnitt av klassens og skolens resultater.

103-layers

For iPad/Android pad

Appen er tilgjengelig for iPad i Appstore og for Android Pad i
Google Play. Det jobbes med versjoner for Chromebook og PC/Mac.

Skjermbilder