• Lesepakka fra Conexus

Pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser

Bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing.

Vil du vite mer? Kom i kontakt med oss Vil du vite mer? Kom i kontakt med oss:

Et lesetrenings-verktøy for økt leseforståelse og ordavkoding.

Lesepakka bygger på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing, fra utgiverne bak Relemo.

  • For alle: fra de som er helt ferske lesere og kanskje sliter litt, til de som tilegner seg kunnskap raskt eller kan lese når de begynner på skolen.
  • Lesepakka hjelper barn i gang med lesingen og er tilpasset den enkelte elevs progresjon.
  • Lærere får et godt redskap for å ivareta alle elever på en forsvarlig måte, uten å måtte bruke mye tid på forberedelser og tilrettelegging.
  • En pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger
  • 684 tekster fordelt på tre hoveddeler og differensiert i tre nivåer.
  • Elever får oppleve mestringsglede og utvikling av egne leseferdigheter
  • Lesepakka møter elevene der de er: Fra de helt ferske leserne, som kanskje sliter litt, til de som tilegner seg kunnskap raskt eller allerede kan lese når de begynner på skolen.
Mer Mindre
Det vil bety mye for mange elever om skolen får en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester, skriver Svein-Erik Figved. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Samarbeidsplikt for tidlig innsats er en god ting

Forfatter: Svein-Erik Figved (Faglig leder i Conexus) Publisert: Kommunal Rapport 15.09.17 Kronikk. Kommunene bør støtte forslaget om at skolen har plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester for å sikre en best mulig oppfølging av eleven. I disse dager …

Les mer
Faglig utfordring kontra mestring

Hvor mange av elevene ved din skole opplever både å mestre og få nok faglige utfordringer?

Hva tenker du om elever som sier de får nok faglige utfordringer på skolen, men opplever liten grad av mestring? Hva med de elevene som opplever stor grad av mestring, men ikke nok faglige utfordringer? Eksemplet nedenfor er hentet fra …

Les mer
Akershus fylge har valgt Insight for Undervisningsvurdering

Akershus velger Conexus Insight for Undervisningsvurdering

Akershus Fylkeskommune har valgt Conexus Insight når de for skoleåret 2016/17 skal gjennomføre undervisningsvurdering ved sine videregående skoler. Hensikten med vurderingen er at lærere og elever sammen reflekterer over hva som skaper god læring i de ulike fagene, og at …

Les mer
Det er viktig å ha en god plan for oppfølging av elever som trenger ekstra hjelp med lesing

Tips til lærere og lærerkolleger ved skolestart 2017

Kartleggingsprøvene i lesing er gjennomført og sommeren er her. Når skolen starter igjen er det viktig med en god plan for de elevene som har behov for ekstra oppfølging i lesing. Her er fem tips til oppfølging av elevene: Se …

Les mer
Mask

Kan vi hjelpe deg?

Vår supporttjeneste er bemannet alle virkedager kl.0800-1600, og du kan kontakte oss på e-post eller telefon. Dersom du har tekniske problemer med løsningene våre, eller trenger veiledning på hvordan du bruker dem ber vi deg først ta kontakt med administrator på din virksomhet for å få hjelp. Hvis dere sammen ikke finner ut av det vil vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Kontakt meg