Conexus vip24
Product intro - Conexus vip24

Profil- og samtaleverktøy som kartlegger verdier, interesser og preferanser

Utforsker og oppdager verdier, interesser og personlige preferanser for å finne kilder til motivasjon og suksess på jobben

vip24 er et utviklingsverktøy for mennesker som jobber sammen med andre. vip24 hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser. Det setter dem i stand til å identifisere en personlig utviklingsbane som er relevant egne personlige behov og evner. vip24 gir også ledere innsikt i egen ledelsesstil og sterke og svake sider. Ledere får et praktisk verktøy til å forbedre sin egen prestasjon, rekruttere rette medarbeidere og få mennesker til å jobbe sammen for å bygge mer vellykkede organisasjoner.

vip24 inkluderer gap- og responsanalyse som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser hos den enkelte ansatte, og dette blir så lagt inn i en helhetlig profil som kan brukes til videre dialog og refleksjon rundt karrierevalg og jobbsituasjon. Dette er særlig relevant i organisasjoner som gjennomgår store forandringer.

vip24 -sertifisering er et referansemerke for gode HR-prosesser, og sertifisering kan utvides til å omfatte kompetanseforvaltning, sykefraværsoppfølging på individ- og organisasjonsnivå, omstilling og rekruttering.