Conexus Companion

Conexus Companion – en Stafettlogg fra Conexus. Conexus Companion tilrettelegger for bedre tverrfaglig innsats for enkelt individet mellom etater i kommunen.

Bruk av Conexus Companion bedrer tverrfaglig innsats mellom ulike tjenester i kommunen, og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som trenger spesiell oppmerksomhet. Løsningen støtter samhandling mellom tjenesteytere fra oppvekst-, helse- og omsorgstjenester, og tar vare på informasjonsflyt mellom disse.

Conexus Companion brukes av barnehager, skoler, barnevernstjenester, logopeder, fysioterapeuter og PP-tjenesten. Alle bidragsytere er like viktige og bidrar med sine unike perspektiv. Samlet gir disse dataene et bredt og helhetlig bilde av barnet eller eleven, noe som gjør det enklere å ta bedre valg på vegne av barnet eller eleven. Conexus Companion er en unik løsning som tilbyr høyeste sikkerhetsnivå også i samhandlingspunktene på tvers av etatene i kommunen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Companion