Conexus Insight

Conexus Insight – et verktøy for bedre, datainformerte beslutninger for skole og barnehage.

Conexus har siden 2001 levert digitale løsninger for kvalitetsutvikling i skole og barnehage. Dette produktet styrker samhandlingen mellom skole- og barnehageeiere, ledere og lærere gjennom å presentere relevant data på en forståelig måte.

Med bakgrunn i forskning og i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner; eiere, ledere og pedagogisk ansatte, utviklet man derfor verktøyet Conexus Insight, tidligere kjent som Puls.

Conexus Insight stimulerer til å utforske pedagogisk praksis gjennom datainformerte møter og samtaler. Skole- og barnehageeiere, ledere og lærere kan sette sammen ulike indikatorer og jobbe i felleskap med kvalitetsutvikling.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Insight