Conexus Insight

Conexus Insight: Analyse og statistikk med flere datakilder

Som skoleeier er man avhengig av å ha gode data, for å kunne ta de riktige beslutningene.

Skolen er en kompleks organisasjon, og for å skape gode utviklingsprosesser trenger vi brede læringsanalyser, som gir deg viktig input i å utvikle en felles forståelse av nå-situasjonen i skolen.

Conexus Insight gir deg som skoleeier grundig statistikk og analyse. Den er basert på flere datakilder, og presenteres på en enkel og oversiktlig måte. Slik blir du som skoleleder og skoleeier sikret en god utviklingsprosess lokalt og regionalt.

Conexus Insight hjelper skolene med å:

 1. Se relevante data i sammenheng
 2. Forstå resultatene som analyseres ved hjelp av fargeanalyse og fargekart.
 3. Følg elevgruppers utvikling og bevegelser over tid
 4. Bruke ledelsesressurser til å kombinere konkrete utvalg data i lokale og regionale utviklingsprosesser.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Insight

Fargekart for rask og korrekt oversikt

Sammen med noen av landets beste innen forskning og statistikk, har vi utarbeidet et fargekart, som fungerer på tvers av flere datakilder og statistikkbanker. Fargekartene tolker ulike datakilder, selv kilder med ulike skalaberegninger, inn i samme fargeskala slik at man kan sammenligne alle typer datagrunnlag for å konkludere korrekt.

Skjermbilde fra Conexus Insight med fargekart fra grønt til rødt

Dette er et illustrert eksempler på hvordan et skoleresultat kan se ut.

Den kriteriebaserte fargeanalysen i Conexus Insight gjør det lettere å forstå og sammenligne verdier på tvers av indikatorer, som er en forutsetning for brede læringsanalyser.

Omstendig datagrunnlag konverteres til enkle analysebrett

Våre analyser gir en grundig gjennomgang av statistikk, presentert på en enkel og lettfattelig måte. Vi kombinerer en helt unik mengde datakilder, som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og kvalitet og utviklingsmelding. På den måten gir Conexus Insight brukerne innsikt og forutsetninger for å ta stødige valg basert på korrekt analyse.

 

Skjermdump fra Conexus Insight ved bruk av boblekart som analyseverktøy

Dette er et illustrert eksempler på hvordan et skoleresultat kan se ut.

 

Ved hjelp av farger og boblekart presenteres komplisert informasjon på en lettfattelig måte i Conexus Insight.

 

Conexus Insight gir deg mulighet til å se data i sammenheng

Brede læringsanalyser bidrar til dypere forståelse og kunnskap. Eksempelvis viser vi ikke bare resultater, men også sammenhenger mellom hvordan elevene svarer på spørsmål om trivsel og motivasjon.

I norsk skole er trivselen høyere enn motivasjonen, og det er ikke nødvendigvis de samme elevene som både trives og er motiverte. Slike analyser kan igjen ses i sammenheng med læringsresultater og progresjon, kombinert med lokal kjennskap på den enkelte skole.

Når man kombinerer slike analyser og indikatorer, får man svært verdifull informasjon som kan ha avgjørende effekt for hver enkelt elev i norsk skole.

Les om Tønsberg kommunes erfaringer med Conexus Insight her!

Tidlig innsats: Følg elevgruppers utvikling og bevegelser over tid

Det er interessant som både lærer, skoleleder og skoleeier å kunne se utvikling over tid for å kunne vurdere om tidlig innsats har hatt ønsket effekt.

 • Hvor mange elever har vedvarende lave lese- og regneferdigheter? Kan vi se at dette endrer seg i arbeidet med tidlig innsats?
 • Hvilke resultater får vår barneskoles avgiverelever på nasjonale prøver i 8. trinn?
 • Hvordan er gjennomføringen i videregående skole for elvene vi gir fra oss etter grunnskolen?

Med Conexus Insight kan man følge elevgruppers utvikling over tid, og vurdere videre tiltak basert på konkret analyse.

Ledelsesressurser i Conexus Insight, hva er det?

I Conexus Insight har vi 38 ledelsesressurser som kan brukes som de er, tilpasses den enkelte skole eller en kan lage egne sammenstillinger – alt etter behov og kapasitet hos den enkelte skole.

Dette er maler som tar utgangspunkt i resultater som skal analyseres til faste tidspunkt hvert år i kommunens kvalitetsårshjul. Eksempler er analyse av nasjonale prøver, elevundersøkelsen med undertema som elevmedvirkning, fagfornyelsen og fremme et godt psykososialt læringsmiljø.

Vi har også en mal for kvalitet- og utviklingsmelding som kombinerer data om skole med forskning og spørsmål til skoleeiere som har til hensikt å øke kvaliteten på styringsdialogen. Malen tilfredsstiller rapporteringskravene for tilstandsrapport, og kvalitet- og utviklingsmelding for kommune.

Hvorfor velge Conexus Insight fremfor andre analysebrett?

 1. Conexus Insight har fargeanalyse som gjør det enklere å forstå og sammenligne resultater fra ulike datatyper og datakilder.
 2. Conexus Insight har 40 maler med ledelsesressurser for de aller fleste temaer som skoler og kommuner kan ha for sine kompetanse og utviklingsarbeid.
 3. Conexus Insight legger til rette for brede læringsanalyser. Boblekart som er satt sammen på gjennomtenkte måter for å legge til rette for gode refleksjoner i profesjonsfellesskapet
 4. Conexus Insight legger bedre til rette for å følge resultater hos elevgrupper over tid.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Insight