<a href='https://conexus.net/produkter/conexus-key/' title='Conexus Key'>Conexus Key</a>
Conexus Key

Conexus Key – Egenvurdering og utvikling

Conexus Key tilbyr bedrifter og organisasjoner en plattform for individuell kompetanse utvikling og livslang læring med egenvurdering, utvikling og dybdelæring. Gjennom forståelse for egen motivasjon utvikles den profesjonelles evner.

Conexus Key hjelper profesjonelle med å bli bedre i stand til å innlemme ny og relevant kunnskap for ønsket utvikling. For å lykkes i vår foranderlige verden, må bedrifter etablere et lærende tenkesett hvor kontinuerlig selvutvikling er avgjørende for den enkelte yrkesaktive.

Conexus Key er i dag blant annet plattform leverandør for den internasjonale tjenesten vip24. Vip24 er et Profil- og samtaleverktøy hvor man kan utforske og oppdage verdier, interesser og personlige preferanser for å finne kilder til motivasjon og suksess på jobben. Les mer på CXS.no hvis du vil vite mer.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din bedrift eller organisasjon kan ta i bruk Conexus Key