Digitale læringsressurser er frittstående ressurser som ofte brukes i oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i et fag. Conexus har flere gode leseverktøy som forenkler lærerens hverdag, øker motivasjonen hos elevene og der aktivitetsdata vises direkte i Conexus Engage.

Relemo logo

Relemo

Relemo er et nettbasert program for økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Relemo bygger på metoden repetert lesing og anbefales for alle som arbeider med å oppnå automatisert ordavkoding og bedre leseflyt. Læreren kan se elevens øvingshistorikk i Conexus Engage.

Lesepakka logo

Lesepakka

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvelser som brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Møt elevene på deres nivå. Et nytt verktøy for leseopplæring

162-layers

Skolestart

Skolestart er en applikasjon utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn. Resultatene kan nå importeres til Conexus Engage.