<a href='https://conexus.net/produkter/digitale-laringsressurser/' title='Digitale læringsressurser'>Digitale læringsressurser</a>

Digitale læringsressurser er ressurser som kan brukes enkeltvis og frittstående, men som ikke dekker et helt fag på samme måte som et digitalt læreverk, men har ofte fokus på oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i fag.

Relemo logo

Relemo

Relemo er et nettbasert program for økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Relemo bygger på metoden repetert lesing og anbefales for alle som arbeider med å oppnå automatisert ordavkoding og bedre leseflyt. Læreren kan se elevens øvingshistorikk i Conexus Engage.

Lesepakka logo

Lesepakka

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvelser som brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Møt elevene på deres nivå. Et nytt verktøy for leseopplæring

munin

Munin.buzz

Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen, og dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte. 

logo-munin

Munin Education

Munin Education tilbyr læringsressurser for ungdomstrinn i samfunnsfag og KRLE som er tilpasset Fagfornyelsen.