Bokstavprøve

CX Engage

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver: Lesesenteret