Carlstens lesetest

Carlsten

Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver: Cappelen Damm