Kåre Johnsens orddiktat

Kåre Johnsen ord-diktater 2. – 7. klasse

Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon, normer, etc.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver:PP-Tjenestens Materiellservice