Kartleggeren

Kartleggeren

Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

Pris: kr 12,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
Utgiver: Fagbokforlaget