LUS

CX Engage

LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese.

Pris: kr 12,- per elev (eks. mva)
Utgiver: Conexus i samarbeid med Oslo kommune