M-prøvene

M-proven

M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice