Munin Education

logo-munin

Munin Education tilbyr læringsressurser for ungdomstrinn i samfunnsfag og KRLE som er tilpasset Fagfornyelsen. Ressursene består bl.a. av relevante nyhetsartikler, korte fagtekster, interaktive oppgaver og refleksjonsoppgaver. Ressursene har temabasert oppbygging, og med planleggingsverktøy hvor du lett kan plassere tema i uker og se undervisningshistorikk over flere år. I tillegg er det ressurser for faget Utdanningsvalg, og sammen med disse får du også tilgang til ressurser som kan brukes som prosjektarbeid knyttet til det fagovergripende temaet Folkehelse og livsmestring. Det er lærerveiledning til ressursene.

Ressursene kan brukes på alle plattformer og har responsivt design.