Ordkjedetesten

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver:Logometrica