ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

Atferdssenteret

Kartlegging og vurdering av leseferdighet 2.- 5. klasse. Utvikling av en norsk versjon av DIBELS” – ”Dynamic Indicators”of Basic Early Literacy Skills ” med innhold som er tilpasset norske elever.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris:Ingen ekstra kostnad
Utgiver: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)