Quest

Quest

Digitale prøver i engelsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Pris: 12 ,- per elev (eks. mva)
Utgiver: Aschehoug