Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris:Ingen ekstra kostnad
Utgiver: Cappelen Damm