S40

s40

S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Utgiver: Logometrica