Skolestart

162-layers

«Skolestart» er utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På Sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.

Appen kartlegger elevens ferdigheter innenfor følgende temaer:
• Bokstavgjenkjenning
• Framlydsanalyse
• Lese ord
• Fonologisk syntese
• Bokstavgjenkalling
• Staving

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Du kan starte testen direkte i Conexus Engage, og få opp resultaten umiddelbart. Her kan du se overordnede oversikter over en elev – og gå ned på detaljnivå på hvert enkelt område. Du kan også se elevens resultater mot et gjennomsnitt av klassens og skolens resultater. Les mer og se skjermbilder her: https://conexus.net/lesing/skolestart/

Utgiver: Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS.

Pris: Kr. 20,- pr. elev (eks. mva)

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling.
Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode.
Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.

Bestilling: Fyll ut skjemaet under for å bestille. Husk å oppgi antall lisenser, samt fakturainfo (ressursnummer ol.).