Skolestart

Skolestart

Skolestart er en applikasjon utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers.  Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.  Resultatene kan nå importeres til Conexus Engage.

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Appen er tilgjengelig i Google Play for Android-enheter og Appstore* for Ipad og Mac.
*Appen er ikke tilgjengelig for Iphone.

Pris: Kr. 20,- pr bruker

Skolestart vil være tilgjengelig for Chromebook og andre enheter i slutten av 2020. Det er imidlertid viktig å vite at det er læreren, og ikke elevene, som trenger en enhet med appen.

Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS.

Ønsker dere tilgang, send en bestilling til salg@conexus.no