SOL

Conexus SOL

Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

Pris: kr 12,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
Utgiver: Gjesdal kommune