Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Pris: kr 10,- per elev (eks.mva)
Utgiver: NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring