SUM

CX Engage

SUM står for Systematisk Utviklende Matematikk, og er et verktøy som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

Pris: kr 12,- per elev (eks. mva)
Utgiver: Conexus og Tønsberg kommune