Svømmekartlegging

Norges Svømmeforbund

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

Pris: kr 12,- per elev (eks. mva)
Utgiver: Conexus og Norges Svømmeforbund