Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

CX Engage

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Resultater på disse prøvene legges inn manuelt i Conexus Engage.

Ta kontakt med administrator på din skole for tilgang.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Ugiver: Utdanningsdirektoratet