Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

CX Engage

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultater på disse prøvene eksporteres fra PAS og importeres inn til Conexus Engage.

Pris: Ingen ekstra kostnad
Ugiver:Utdanningsdirektoratet