Hjelp elevene med å ta bedre utdanningsvalg

Utdanningsvalg er en undervisningspakke rettet mot både elever, lærere og rådgivere. Utforskeren gir velprøvde reflkesjonsverktøy der elevene får opp en profil over egne interesser og erfaringer. Dette kombineres med læringsmoduler knyttet opp mot kompetansemålene i faget Utdanningsvalg og temaet Livsmestring.

hero-utdanningsvalg-small

Nå oppdatert med nye og endrede utdanningsprogram fra skoleåret 2020/2021

Undervisningspakken
består av

Utforskeren

Utforskeren er et refleksjonsverktøy som gir elevene innsikt i egne interesser og erfaringer, slik at de kan gjøre mer bevisste valg i forhold til å velge utdanningsvei. Utforskeren er en forenklet versjon av det profesjonelle karrierelæringsverktøyet vip24, som bygger på Hollands interessetyper.

Munin

I Munin finner du ressurser tilpasset Fagfornyelsen til faget Utdanningsvalg. I tillegg får du med ressurser som kan brukes som prosjektarbeid i det fagovergripende temaet Folkehelse og Livsmestring. Ressursene består bl.a. av relevante nyhetsartikler, korte fagtekster, interaktive aktiviteter og refleksjonsoppgaver. Ressursene kan brukes på alle plattformer og har responsivt design. I planleggingsverktøyet kan du lett plassere temaer i uker og se undervisningshistorikk over flere år.

Erfaringer

quote-amanda

Jeg så mange flere studiemuligheter med hjelp av utforskeren!

Amanda Kruke Røysi

quote - Sigmund

Vi vurderer Munin Samfunnsfag som et tidsriktig og kjærkomment tilskudd i floraen av digitale læremidler. Fordi Munin Samfunnsfag er emnebasert og fagovergripende, samt at det bruker dagsaktuelle hendelser, er det helt i tråd med hvordan vi tenker at dagens læremidler bør være utformet. Ressursen understøtter nye og viktige begreper om læring, slik som dybdelæring, selvregulering, og kritisk tenking.

Sigmund Brenna, IKT-veileder, Fredrikstad kommune