Læringsressurser

Våre læringsressurser til faget Utdanningsvalg har variert innhold og skal sammen med refleksjonsverktøyet Utforskeren sette elevene i stand til å ta gode og reflekterte valg for egen framtid.

Munin utdanningsvalg

Munin utdanningsvalg er tematisk oppbygd rundt hovedtemaene selvinnsikt, muligheter, valgkompetanse og handlinger (overganger). Til hvert hovedtema er det flere undertema, og det er også en innføring i de ulike interessetypene som elevene blir kjent med i utforskeren.no.

ressursene-i-munin

Ressursene i Munin

Til hvert tema i Munin finnes det mange varierte ressurser. Elevene møter ulike typer tekster; fra relevante nyhetsartikler skrevet av NTB til korte fagtekster, videoer og ulike typer oppgaver. Denne bruken av multiple tekster kan bidra til å styrke dybdelæring. Oppgavene spenner fra selvrettende interaktive oppgaver til refleksjonsoppgaver - slik at elevene både får arbeidet med begrepsforståelse, refleksjon og bli bedre kjent med seg selv.

Folkehelse og livsmestring

I faget Utdanningsvalg handler det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" om at elevene lærer å håndtere medgang, motgang, utfordringer og overganger på best mulig måte. Det er derfor laget ressurser som skal hjelpe elevene med å få strategier, kunne beskrive seg selv på positive måter, se egne styrker og reflektere over egne verdier. I tillegg til ressursene knyttet til faget følger det med en ressurspakke om Livsmestring. Disse ressursene tar utgangspunkt i mange av de utfordringene som ungdommer møter i sin hverdag. Livsmestringsressursene kan f.eks. brukes i forbindelse med tverrfaglig prosjektarbeid.

folkehelse-og-livsmestring