Utforsk dine muligheter

Utforskeren hjelper elevene med å beskrive egne interesser og erfaringer, noe som hjelper dem med å se egne styrker og personlige egenskaper. Det kan hjelpe elevene med å se nye muligheter og ta mer bevisste valg i forhold til mulige utdanningsveier.

utforskeren-main-transp

Nå oppdatert med nye og endrede utdanningsprogram fra skoleåret 2020/2021

Undervisningspakken
består av

Vanskelig å velge?

Elever vet ikke alltid hva de interesserer seg for, og mange synes det er vanskelig å velge "riktig" utdanningsprogram. Gjennom utforskeren blir de bedre kjent med seg selv, noe som kan hjelpe dem med å vurdere ulike utdanningsveier basert på egne styrker, interesser og preferanser. Samtidig er det viktig å si at dette ikke er en fasit. Tenk f.eks. over at en sosial type ikke bare trenger å være lærer eller jobbe i helsesektoren - man trenger dem like mye i teknologibedrifter, som det å hjelpe til med å skape produkter hvor mennesker og maskiner skal samhandle.

Supergirl
Explorer

Interessetyper

Utforskeren tar utgangspunkt i Hollands interessetyper; praktisk, utforskende, kunstnerisk, sosial, foretaksom og ordenstype. Gjennom å angi hvor mye de gjenkjenner seg i ulike påstander vil elevene bli kjent med noen typiske kjennetegn ved de ulike interessetypene, og blir også presentert for de interessetypene de har mest til felles med.

Videre arbeid med utforskeren

Utforskeren er nok mest naturlig å bruke på 10. trinn. Etter at elevene har fullført Utforskeren kan de utforske ulike utdanningsveier. Gjennom å jobbe videre med ressursene i Munin kan de bli enda bedre kjent med sine interesser, styrker og verdier. Profilen de får i Utforskeren kan brukes som utgangspunkt for samtale med lærer eller rådgiver om aktuelle studieprogram og videre karriere.

Superman

Skjermbilder